Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Goedkopere notaristarieven

Nieuw in België: Goedkopere notaristarieven

Je woont in het buitenland en wenst je woning in België te verkopen, of je wenst er opnieuw eentje aan te kopen? Notarissen dragen in België hoe langer hoe meer verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van hun beroep. Daarenboven maakt de notaris heel wat akten op waarvoor er moet betaald worden. Maar hier is er goed nieuws, want deze kosten zijn sinds kort in België naar beneden gegaan. Wat betekent dit alles in de praktijk?

Informatieplicht

Deze “informatieplicht” van de notaris is niet te onderschatten. Het gebeurt meer dan eens dat de notaris zich niet aan deze plicht heeft gehouden en er door de rechter voor veroordeeld wordt. Dit betekent dus dat indien u bij de (ver)koop van een pand beroep doet op een notaris, deze ertoe gehouden is om u bijstand en informatie te geven. Hij moet dit op een spontane manier doen en hij moet u wijzen op alle mogelijke juridische risico’s die de (ver)koop met zich meebrengt.

Noodzakelijke attesten

Bij de verkoop van een pand, woning, of enig ander gebouw, komt tegenwoordig heel wat bij kijken. De notaris doet hiertoe ook allerhande opzoekingswerk; zo bijvoorbeeld of er geen hypotheek rust op het pand, hij vraagt een bodemattest aan, er moet een EPC attest opgesteld worden (eveneens verplicht bij verkoop of verhuur van een woning). En nieuw sinds kort in Vlaanderen, het Asbestattest.

Vele van deze attesten zijn verplicht, maar het is ook noodzakelijk dat de kandidaat-koper op de hoogte wordt gebracht omtrent de toestand van het te koop gestelde gebouw. Hij moet alle informatie krijgen opdat hij kan beslissen of hij het pand in kwestie gaat kopen of niet.

Financieel betekent het ook dat voor al deze attesten betaald moet worden en deze kosten lopen natuurlijk al snel op.

Opgepast: het aanvragen van deze attesten kan wel verschillend zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Nieuwe notaristarieven

Op 1 januari 2023 trad een nieuwe wet in werking en een Koninklijk Besluit zorgt er voor dat er een verlaging van de erelonen van de notarissen komt. Dit betekent dat een huis kopen goedkoper zal worden, maar ook voor andere akten zakken de prijzen.

Kopers die een woning kopen met een waarde tussen de € 100.000 en € 350.000, zullen gemiddeld een vermindering van € 1.000 krijgen. Voorwaarde is echter wel dat de aangekochte woning de enige is die de koper heeft en bovendien moet hij er zelf gaan in wonen.

De verminderde prijzen zijn alleen van toepassing indien de koper een particulier is en gelden dus niet voor vennootschappen. Ze zijn zowel van toepassing op de openbare verkopingen als op verkopingen uit de hand.

Wat met andere akten?

Naast een aankoopakte zijn er natuurlijk nog tal van andere akten die een notaris opmaakt. We denken hier bijvoorbeeld aan de zorgvolmachten die de laatste tijd steeds populairder worden, maar ook aan akten van erfopvolging, het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving, etc. Ook voor deze akten is er een verminderd tarief. Deze akten zullen voortaan tot stand kunnen gebracht worden aan de prijs van € 195 en dit sinds 1 januari 2023.

Wat betreft de akten inzake echtscheiding of scheiding van tafel en bed, zullen de erelonen van de notaris berekend worden volgens het vermogen dat moet verdeeld worden. Ook de erfrechtovereenkomsten die er sinds de nieuwe wet inzake Erfrecht mogelijk zijn en die tussen ouders en hun erfgenamen in rechte lijn kunnen afgesloten worden, zullen de erelonen eveneens berekend worden volgens het vermogen dat moet verdeeld worden.

Voortaan ook meer notarissen in België?

Het is de bedoeling dat het notariaat in België in een nieuw kleedje wordt gestoken. Steeds meer en meer weerklinkt het dat notariskantoren heel veel werk hebben en de vraag naar informatie en het opstellen van akten, steeds groter wordt. Jaarlijks worden in ons land een bepaald aantal notarissen benoemd, maar het is nu de bedoeling om er meer te gaan benoemen (minstens 120 i.p.v. 90 voorheen).

Ook het notarisexamen wordt aangepast en zij die ervoor slagen kunnen een “toegevoegd notaris” worden. Dit is dus wel degelijk een notaris, maar deze zal in een notariskantoor aan de slag kunnen gaan als gewoon loontrekkende. Verder heeft deze “toegevoegde notaris” dezelfde capaciteiten en bevoegdheden als een andere notaris. Alleen zal deze “toegevoegde notaris” werken als een gewone werknemer.

Opmerking: Woon je in het buitenland, dan is het perfect mogelijk om een notaris ter plaatse te consulteren. Belgen die buiten de Europese Unie wonen, kunnen contact opnemen met een Belgische consulaire post. Maar in de geval moet je wel ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister van dat consulaat.

Auteur:
Solange Tastenoye