Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Izimi

Nieuw in België: Naast het CRT en het CER, nu ook “Izimi”!

De digitalisering in onze maatschappij staat niet stil. Voorheen was het vaak moeilijk om bijvoorbeeld iemands erfenis te verwerpen omdat men zich hiertoe tot de rechtbank moest wenden. Of, bij de opmaak van een testament moest men voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat het testament geregistreerd werd zodat het niet in de “verkeerde handen” terecht kwam, enz…Maar nu is er ook nog “Izimi” bijgekomen waarin alle belangrijke documenten kunnen bewaard worden! Wat houdt dit allemaal in en hoe gaat dit in zijn werk?

Het CRT (Centraal Register voor Testamenten)

Voor de opmaak van het “eigenhandig testament”, is de tussenkomst van de notaris niet nodig, evenmin als de getuigen. Dit is echter wel het geval bij een “authentiek of notarieel” testament. Bij het opmaken van een notarieel testament “dicteert” (zie opmerking hieronder), de erflater zijn testament aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen. Dit testament wordt door de notaris bewaard en hij laat het inschrijven in een Centraal Register van Testamenten (CRT).

Het grootste nadeel van een eigenhandig testament, is het feit dat andere wettige erfgenamen steeds de authenticiteit van het geschrift, de handtekening of de datum van het testament zullen proberen aan te vechten. Anderzijds kunnen bepaalde erfgenamen, indien het testament in de woning van de overledene zelf wordt bewaard, indien zij het testament vinden, dit laten verdwijnen. Het zal bijna onmogelijk zijn om te bewijzen dat de overledene toch een testament had gemaakt. Daarom is het aangewezen om ook bij de opmaak van een eigenhandig testament, het testament de laten registreren in het CRT.

Het CER (Centraal Erfrechtregister)

Sinds kort kan men bij het “CER” terecht voor alle akten die betrekking hebben op de nalatenschap van een overledene. Dit betekent dat men er de akten opgemaakt door de notaris in verband met de opengevallen nalatenschap kan terugvinden (het attest van erfopvolging, een verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, van verwerping, enz…). Bij het CER kan men dus alle nodige informatie terugvinden in verband met een nalatenschap en kan men ook nagaan wie de betrokken notarissen zijn.

Het CER geldt als authentieke bron voor alle gegevens die erin zijn opgenomen.

Het beheer en de inrichting van het CER worden toevertrouwd aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Opgepast!

Het zijn niet de akten zelf die geregistreerd worden; er worden alleen een aantal belangrijke gegevens opgenomen zoals bijvoorbeeld de gegevens van de overledene, de gegevens van erfgenamen die de nalatenschap verworpen hebben of aanvaard hebben onder voorrecht van boedelbeschrijving, de gegevens van de notaris die de akte opstelde, enz…

Nu ook Izimi

Het Belgisch notariaat heeft nu onlangs een “digitale kluis” tot stand gebracht. Dit is een kluis waarin je al uw belangrijke documenten kan in opbergen en dit volledig gratis! Van zodra je op Izimi een account aanmaakt kan je al je documenten volgens je eigen patroon ordenen en er in bewaren. Bovendien hoeven het niet alleen documenten te zijn betreffende de goederen die je bezit, maar je kan er eveneens andere belangrijke informatie omtrent jezelf bijhouden.

Opgepast!

Voor wat betreft de notariële akten, zijn het slechts deze die je sinds 2015 hebt afgesloten die je er kan in consulteren!

Hoe werkt Izimi?

Izimi is zeer gebruiksvriendelijk. Vooreerst moet je een account aanmaken en daarna kan je alles op een vertrouwelijke manier doen. Alle data worden er veilig in opgeborgen en alleen jijzelf hebt toegang tot je kluis. Dit brengt ook met zich mee dat je gegevens nooit zullen kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en dat ook de overheid geen enkele mogelijkheid heeft om je documenten te consulteren!

Zoals aangehaald kun jij alleen inzage krijgen in je kluis bij Izimi, maar het is wel mogelijk dat je bepaalde mensen aanduidt waarmee je de inhoud van de kluis wenst te delen (bv een familielid of uw notaris). Dit gaat echter niet zomaar; je moet er uitdrukkelijk je toestemming voor geven.

Ondertussen werd er ook een app ontwikkelt waardoor het nog eenvoudiger wordt om met Izimi aan de slag te gaan en kan je gewoon via je gsm alles doen wat je wenst bij Izimi.

Opgepast!

Voor de dag dat je er niet meer bent, kan je ook aan je notaris toestemming geven om aan je erfgenamen de inhoud van je kluis te bezorgen.

Auteur:
Solange Tastenoye