Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Rekeningen in het buitenland

Rekeningen in het buitenland

Iedereen die ooit een belastingaangifte invulde, kent de vraag: “Heeft u buitenlandse rekeningen, verzekeringen of juridische constructies?”. Het is alvast sterk aan te raden om deze vraag waarheidsgetrouw in te vullen en in aanslagjaar 2018 maakten zo’n 200.000 Belgen hier dan ook melding van. De gegevensuitwisseling tussen verschillende landen neemt toe naar aanleiding van een verhoogd optreden tegen witwassen en terreur. Interessante evolutie hierbij is dat regels rond vrijstelling van roerende voorheffing volgens een recent arrest Europawijd moeten worden toegepast.

Hoe verkrijgt de fiscus informatie?

Dat gebeurt op drie niveaus:

U geeft zelf informatie

Belgische banken houden automatisch een bevrijdende roerende voorheffing af van inkomsten uit spaarproducten, aandelen en beleggingsfondsen. Gaat het echter om inkomsten uit buitenlandse bron of transparante beleggingsfondsen, dan moet u die zelf aangeven. De vrijstelling op roerende voorheffing geldt dit jaar tot 990 euro interesten per persoon (en dus niet per rekening). Hebt u meerdere rekeningen waarbij de totale interesten deze grens overschrijden, dan moet u deze ook zelf aangeven.

De vrijstelling tot 990 euro blijkt trouwens in tijden van lage rente voor veel mensen van toepassing. Slechts een kwart van het aantal personen dat die drempel overschreed in 2016 komt daar nu nog steeds boven. De FOD Financiën ziet zijn inkomsten uit roerende voorheffing daardoor zeer sterk dalen.

Automatische gegevensuitwisseling

Sinds 2014 is de gegevensuitwisseling tussen verschillende landen zeer sterk toegenomen. Zonder dat u het misschien beseft, krijgt de fiscus financiële gegevens uit meer dan 100 staten, waaronder alle EU-lidstaten en zelfs Zwitserland, Liechtenstein en de Kaaimaneilanden. Het gaat om het saldo van rekeningen en daaruit voortvloeiende inkomsten, buitenlandse verzekeringen en uitstaande kapitalen. Voor het inkomstenjaar 2017 kreeg de Belgische fiscus zo maar liefst 1,4 miljoen gegevens, die leidden tot het versturen van meer dan 200.000 brieven met een vraag om extra inlichtingen. Ook bij een overlijden worden de kapitalen van rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen zichtbaar.

Fraudebestrijding

Tot slot zijn er ook nog een aantal databanken met beperkte toegang, waar de fiscus enkel bij aanwijzingen van fiscale fraude gegevens kan opvragen.

Vrijstelling roerende voorheffing: voorlopig arrest

In principe geldt de vrijstelling ook voor de rente op buitenlandse spaarboekjes, voor zover die aan gelijkaardige criteria als de Belgische spaarrekeningen voldoen. In de praktijk staat de fiscus echter bijna nooit een vrijstelling toe, bij gebrek aan bewijs dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. In 2013 en 2017 werd België daar al voor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, omdat hierdoor het vrij verkeer van diensten in gedrang komt. Sinds februari 2020 is er voor het eerst ook een uitspraak van een Hof van Beroep in ons land. De staat werd veroordeeld tot het vrijstellen van roerende voorheffing van twee Nederlandse spaarrekeningen van Belgen. FOD Financiën onderzoekt nu of het in beroep kan gaan bij het Hof van Cassatie. Een interessante rechtszaak die een precedent kan scheppen voor vele andere uitspraken, waaronder een lopende zaak bij het Hof van Beroep in Gent.

FOD financiën

Bron: De Tijd en The Bulletin

 

Auteur:
Anne Cruyt